SOCIALT ENGAGEMANG

Vi brinner för fotboll och utveckling!

I vårt arbete, och under resor runt om i världen, har vi på nära håll sett betydelsen av fotbollen som ett effektivt redskap för social utveckling.

Efter att noga ha utvärderat befintliga aktörer på marknaden är vi nu extra glada och stolta att kunna presentera Star For Life som nära samarbetspartner i vårt arbete för en bättre värld.

Varför Star For Life?

Star For Life har, precis som vi, ett helhetsperspektiv och inre motivation i arbetet med social utveckling och barns ökade möjligheter till lek, vila, fritid och ett liv i en bra miljö. En rättighet som är inskrivet i artikel 31 i FN:s barnkonvention.

Star For Life har låga administrationskostnader och strävar efter att deras insatser och bidrag skall vara hjälp till självhjälp. Dessutom är Star For Life lokalt närvarande i de utsatta områden man verkar i.

Star For Life blir Sport For Life i TikiTaka 3v3 World Championship

I Star For Life´s nya satsning Sport For Life kommer vi tillsammans att vidareutveckla verksamheten med skräddarsydda utvecklingsprogram där fotbollen blir ett viktigt redskap för den sociala utvecklingen.

I arbetet med att sprida detta och med målsättningen att öka spontanfotbollen har vi lanserat TikiTaka 3v3 World Championship där delar av intäkterna kommer gå direkt till Star For Life´s nya satsning Sport For Life.

För mer information om Star For Life besök www.starforlife.se

Vill du vara med och bidra till en bättre värld?
Arrangera en TikiTaka 3v3 Turnering.

”Think Global – Act Local”.