TRÄNARUTVECKLING

”Framgångsrik Tränarutveckling – Utvecklar Framgångsrika Tränare”

TikiTaka Tränarutveckling bygger på TikiTaka Metoden och en genomtänkt träningsfilosofi, TikiTaka Träning, grundad på erfarenhet, analys och vetenskapliga studier.

Den tar sin utgångspunkt från och vidareutvecklar tränarens tidigare erfarenheter.

Vi utvecklar Dig mot:

  • Ledarskap som inspirerar och bekräftar
  • Spelintelligenta spelare
  • Passningsinriktat spel
  • Fokusering på spelmoment och spel i träningen
  • Utveckling före resultat i de yngre åldrarna
  • Glädje i träning och match

 

Lär mer om våra tjänster och produkter:
Utbildningar
Föreläsningar
Mentorskap
Match- och Spelaranalys
Sideline XPS
TUBA Fotboll