ARRANGERA EN TURNERINGSnabbnavigera:
Hur arrangera TikiTaka 3v3 World Championship?
Ekonomi
Spelordning för TikiTaka 3v3 World Championship
Kvalificeringsregler
Dokumentbank
Vanliga Frågor

Varför arrangera TikiTaka 3v3 World Championship?

TikiTaka Football Developments genomarbetade turneringskoncept bidrar till:
Spelarutveckling – Nya klubbintäkter – En bättre värld

Många mål – Lyckliga, glada barn och ungdomar – Positiva upplevelser för hela familjen

TikiTaka Football Development erbjuder klubbar att arrangera TikiTaka 3v3 World Championship. Det finns möjlighet att arrangera Lokala Turneringar och Regionala Finaler (i Sverige = Distrikt).
Kan ni svara JA på följande frågor så tveka inte. Kontakta oss här.

Först till kvarn!

 1. Har vi fotbollsplaner för en turnering?
 2. Har vi eller ser vi värdet i att skaffa mål för smålagsspel?
 3. Kan vi engagera tillräckligt med funktionärer och domare?
 4. Kan vi hitta en lämplig tidpunkt?
 5. Vill vi bidra till en positiv spelarutveckling?
 6. Vill vi få en extra intäkt till klubben?
 7. Vill vi bidra med 10% av totala intäkterna till en bättre värld?

Vi brinner för utveckling och har turneringskonceptet – Ni har de praktiska förutsättningarna!
Anmäl ert intresse här så kontaktar vår lokale representant er inom kort.


Hur arrangera TikiTaka 3v3 World Championship?

När er klubb anmält sig som arrangör tar en av våra lokala representanter kontakt med er för att sedan vara ert bollplank under hela resan. Vi har utarbetat en väl fungerande turneringsguide och andra dokument som blir ett värdefullt stöd i ert arbete. Allt material är samlat i en dokumentbank som ni får tillgång till när ni utsetts till arrangör.
Tillbaks upp!
Kom med på TikiTaka World Championship!

Ekonomi

Anmälningsavgiften är endast 150:/spelare och inbetalas till klubben som arrangerar respektive turnering. För vårt arbete, turneringskoncept och gåvor (T-shirts etc.) fakturerar vi enbart 45% (inkl moms) av anmälningsavgifterna. 10% av totala intäkterna lämnas i bidrag till en bättre värld. Ni behåller alltså 45% av anmälningsavgifterna och 90% av alla andra intäkter (ex. specifika sponsorintäkter till turneringen).

Anmälningsavgiften på 150 kr/spelare fördelas alltså enligt:

 • 67,50 kr/spelare till arrangerande klubb
 • 67,50 kr/spelare till TikiTaka Football Development
 • 15 kr/spelare till bidrag för insatser till en bättre värld

Exempel:
12 åldersklasser med 8 lag/åldersklass i resp. pojkar och flickor och i genomsnitt 4 spelare/lag (totalt 768 spelare):

Ger arrangerande klubb över 50 000 kr !
Lägg där till all försäljning och sponsorintäkter så är TikiTaka 3v3 World Championship ett självklart val till:

Spelarutveckling – Nya klubbintäkter – En bättre värld !

Kom med på TikiTaka 3v3 World Championship!!!
Tillbaks upp!

Spelordning för TikiTaka 3v3 World Championship

 • Lokala Turneringar:
  Genomförda senast 2012-07-15.
  Öppen anmälan.
  Varje årsklass från P7 resp F7 (födda 2005 eller senare) till U18 PoF (födda 1994 eller senare)
 • Regionala Finaler (i Sverige = Distriktsmästerskap):
  Genomförda senast 2012-09-30.
  Öppen anmälan för PF7 – PF12 med förtur för de som deltagit i Lokala Turneringar.
  Resultaten i de Lokala Turneringarna för PF13 – U18 kvalificerar för anmälan till Regionmästerskapen.
 • TikiTaka 3v3 World Championship:
  Genomförs november 2012.
  Öppen anmälan för PF7 – PF12 med förtur för de som deltagit i Regionala Finaler.
  Resultaten i Regionala Finaler för PF13 – U18 kvalificerar för anmälan till
  TikiTaka 3v3 World Championship.
  Här koras alltså Världsmästarna i TikiTaka 3v3 i resp åldersgrupp.

Lagen garanteras minst 4 matcher i de Lokala Turneringarna och Regionala Finalerna som båda tillämpar gruppspel.Tillbaks upp!

Kom med på TikiTaka 3v3 World Championship!!!!!

Kvalificeringsregler

Årsklasserna PF7 – PF12 
För årsklasserna PF7 – PF12 vill vi poängtera ”utveckling före resultat”.

Det är därför öppen anmälan till Lokala Turneringar och alla som deltagit i en Lokal Turnering är berättigad att anmäla sig till Regionala Finaler. Alla som deltagit i de Regionala Finalerna har rätt att anmäla sig till TikiTaka 3v3 World Championship. Observera att det är ”först till kvarn” som gäller då det är begränsat antal platser till Regionala Finaler samt TikiTaka 3v3 World Championship.

För att ytterligare uppmuntra till utveckling, utses Turneringens TikiTaka Team i dessa åldersklasser. Utnämningen grundar sig på hur väl laget lever upp till:

Åldersklasser PF13 – U18 
För åldersklasser PF13 – U18 är kvalificeringsreglerna enl:

1. Vinnaren av en Lokal Turnering erbjuds plats i respektive Regions Final  (förutsatt att minst 4 lag deltagit i åldersklassen). Önskar inte vinnaren delta går erbjudandet till 2an osv. Är färre än 8 lag kvalificerade i resp. åldersklass tillämpas öppen anmälan enligt ”först till kvarn” för återstående platser upp till 8.

2. Vinnaren av en Regional Turnering erbjuds plats i TikiTaka 3v3 World Championship  (förutsatt att minst 4 lag deltagit i åldersklassen). Önskar inte vinnaren delta går erbjudandet till 2.an osv.

Dessutom kvalificerar sig 2-orna i de 8 regioner med flest anmälda spelare till Lokala Turneringar i resp. åldersklass.

Har inget lag från regionen kvalificerat sig i en åldersklass tillsätts regionsplatsen genom öppen anmälan enl. ”först till kvarn”.Tillbaks upp!

Kom med på TikiTaka 3v3 World Championship!!!!!

Dokumentbank

Dokumentbanken är väl genomarbetad och till ovärderlig hjälp i ert turneringsarrangemang. Med dess hjälp och med stöd av vår lokala representant blir planering och genomförande av turneringen ett rent nöje för klubben. När ni utsetts till arrangör får ni inloggningsuppgifter och obegränsad tillgång till följande:

 • TikiTaka Turnerigsguide med bl.a
  Planeringsråd med tidsaxel
  Marknadsföringsåtgärder
  Sponsoraktiviteter
  Åtgärder turneringsdagen
  Tidsplanering turneringsdagen
  Efter turneringen checklista
 • Dokument bl.a
  Anmälan lag
  Lottningsschema
  Plan-layout
  Texter för marknadsföring
  Brev till sponsorer
  Incheckningslistor
  Tackbrev

Tillbaks upp!

Vanliga Frågor

F: Vilka kan anmäla ett lag??
S: Endast lag med anknytning till en fotbollsförening kan delta i turneringarna.

F: Hur definieras åldersklasserna?
S: Lagets äldste spelares födelseår avgör åldersklass.

F: Hur många spelare får vi anmäla i laget?
S: Du får anmäla maximalt 5 spelare.

F: När skall jag anmäla mitt lag?
S: Sista anmälningsdag framgår av turneringsarrangörens inbjudan.

F: Hur vet jag att mitt lag antagits till turneringen?
S: Omedelbart efter det att anmälan och betalning är registrerad meddelas du om din turneringsplats av arrangören.

F: När sker inregistrering?
S: Laget skall vara inregistrerat 1 timme före första match.

F: Kan jag ändra laguppställningen efter anmälan?
S: Ja, laguppställning kan ändras fram till inregistreringen turneringsdagen.

F: Kan en spelare spela i flera lag?
S: Nej en spelare kan representera endast ett lag under turneringsåret.

F: Kan ett lag delta i flera lokala turneringar?
S: Ja, det finns ingen begränsning av antalet turneringar laget kan delta i.

F: Kan jag byta laguppställning mellan turneringarna?
S: Ja, men minst 2 spelare från först inregistrerad laguppställning måste finnas med vid varje turneringstillfälle under året. De nya spelarna får ej tidigare ha representerat ett annat lag.

F: När offentliggörs lottningen?
S: Lottningen och speltider offentliggörs enligt resp turneringsarrangörs inbjudan.

F: Hur många dagar pågår en turnering?
S: Lokala och regionala turneringar är endagsturneringar för resp åldersklass.

F: Hur många matcher garanteras vi under en turnering?
S: I lokala och regionala turneringar garanteras minst 4 matcher.

F: Vilken utrustning krävs vid matcher??
S: Det är obligatoriskt med enhetliga tröjor och med benskydd. Tröjor eller västar av annan färg än ordinarie matchtröja skall medtagas för att kunna användas om motståndaren har en liknande tröjfärg som er ordinarie tröja.

Tillbaks upp!