AFFÄRSIDÉ

TikiTaka Fooball Development skall till klubbar, tränare och spelare tillhandahålla utvecklingstjänster och produkter av världsklass.

YOUR VISION – OUR MISSION


VISION

TikiTaka Football Developments metoder, tjänster och produkter skall på ett avgörande sätt bidra till utvecklingen av människor och spelare av världsklass.

FUTURE FOR FOOTBALL – FOOTBALL FOR FUTURE


VÄRDEGRUND

Alla, runt om i världen, skall få chansen att utveckla hela sin person och sin framtid genom fotbollen i glädje, gemenskap och delaktighet.

FREEDOM FOR FOOTBALL – FOOTBALL FOR FREEDOM