UTBILDNINGAR

Vi erbjuder såväl klubbinterna som öppna utbildningar.

Öppen Utbildning:
Öppna utbildningar hålls kontinuerligt och är öppna för alla oavsett bakgrund, Vi kombinerar teori och praktik och utbildningarna baseras på TikiTaka Metoden.

För information och priser se respektive inbjudan.
Vid frågor och bokning kontakta info@tikitakaacademy.com


Intern Utbildning:
Interna utbildningar hålls på plats hos klubben där alla klubbens tränare kan närvara. Basen för utbildningarna är TikiTaka Metoden. Vår grundutbildning består av 90 min teori och 90 minuter praktik.

Förutom utbildningen ovan kan vi också skräddarsy utbildningar utifrån era behov.
För information och bokning kontakta info@tikitakaacademy.com

Se videoklipp

Läs om tidigare utbildningar