Två nigerianska ungdomar får tillfälle att under 3 veckor träna med dels skolan under tidigare Hammarbyspelarna Thom Ålund och Isac Dahlin dels Hammarbys U17 och U19.
Detta är ett test för vidare samarbete och kan i en förlängning utmynna i att årligen arrangera programmet men också i ett studieutbytesprogram med Fredrika Bremergymnasiet.

Eller som Hammarbys scoutingansvarig Mikael Hjelmberg uttrycker det:
””Vi ser fram emot att få bekanta oss med Lekan och Godfrey från TikiTaka Acedemy. Vi ser även positivt på möjligheten att fortsätta samarbetet även i framtiden”

nigeria 2 nigeria