TUBA FOTBOLL

TUBA Fotboll är ett datorbaserat kartläggningsinstrument som överskådligt och enkelt identifierar och grafiskt visar din personliga profil. TUBA Fotboll beskriver dina styrkor och svagheter ur ett helhetsperspektiv.

Läs mer om TUBA Fotboll

För information, priser och bokning kontakta info@tikitakaacademy.com