INDV. TRÄNING

TikiTaka Individuell Träning bygger på en analys genom TUBA Fotboll. En kartläggning utifrån ett helhetsperspektiv som identifierar styrkor och svagheter utifrån fyra huvudområden:

  • Fysisk
  • Teknik
  • Taktik
  • Psykosocialt

Utifrån analysen upprättas en individuell handlingsplan. Spelaren erbjuds personliga tränare och coacher utifrån behov och utarbetad utvecklingsplan.

 För information, priser och bokning kontakta info@tikitakaacademy.com