I slutet av maj genomförde Orsa IF FK en 90/90 med ungdomsledare för fotbollsklubben. Intresserade och frågvisa ledare från ungdomsledan passade på att lyfta intressanta aspekter på både barn och seniorfotboll där tikitakainstruktören, Patrik Dahlberg, fungerade som bollplank för de många diskussioner som dök upp. Under dagens gång där man förenade både teori och parktik gav känslan av att föreningen mådde bra av att gemensamt få lyfta intressanta inslag i deras egen verksamhet. Man delgav varandra erfarenheter och började se varandra verksamhet med lite nya uppfriskande ögon. TikiTaka football academy är naturligtvis nöjda med att kunnat vara en bidragande del i denna utvecklingsprocess som nu är startad. Ungdomsledaren Per Puro-Brelin som tränar det äldsta ungdomslaget har tidigare samarbetet med TikiTaka och att nu få med sig övriga ledare upplevdes positivt från Per. Under praktikpasset där ungdomsledarna agerade övningstrupp delgas flera erfarenheter från varandras verksamheter vilket ytterligare utvecklade föreningens samsyn över hur man i föreningen kan dra nytta av varandra. Efter praktikpasset fick tikitakainstruktören, Patrik, möjlighet att träffa Per Puro-Brelins glada fotbollsgrabbar för en teoretisk genomgång av grunderna i anfall och försvarsspel. Ett kärt återbesök och vi från TikiTaka football academy hoppas på vidare samarbete i framtiden.