FÖRELÄSNINGAR


TikiTaka Föreläsningar är dels klubbinterna och dels öppna. Huvudsyftet är att ge klubbarna inspiration att utveckla sina utvecklingsplaner för ledare och spelare.
Vid klubbinterna föreläsningar är deltagarantalet obegränsat.

TikiTaka Föreläsning 90+90
TikiTaka Föreläsning 90+90 består av 90 min teori och 90 minuter praktik.

Skräddarsydda Föreläsningar
Förutom föreläsningarna ovan kan vi självklart skräddarsy en föreläsning utifrån era behov.

För information, bokning och priser kontakta info@tikitakaacademy.com

Symposier och Seminarier
TikiTaka Football Development kommer att i egen regi och i samverkan arrangera Symposier. Vi bjuder in intressanta nationella och internationella tränare och ledare som föreläser om dagsaktuella ämnen.

Runt om i landet arrangerar vi ett antal Seminarier med skilda teman och föreläsare men alla med utgångspunkt i TikiTaka Metoden.

För information, bokning och priser kontakta info@tikitakaacademy.com